VIKING SALLYSAGEN ANKES

23 sep 2021 | Nyhedsbreve

Den 30. juni 2021 afsagde Retten i Turku, Finland, en frifindende dom i den 34 år gamle sag om et drab og et drabsforsøg  på færgen Vikings Sally i juli 1987. 

Anklagemyndigheden i Finland har netop meddelt, at man anker frifindelsen til Hovretten i Helsinki/Helsingfors.

Det gøres i ankemeddelelsen gældende, at anklagemyndigheden i anken skal have mulighed for at gøre brug af nogle beviser, som af indlysende hensyn til retssikkerheden blev forbudt ført ved Retten i Turku. 

Endvidere har anklagemyndigheden foretaget yderligere efterforskning, blandt andet i form af nye afhøringer.

Anklagemyndigheden ønsker, at Hovretten i første omgang ved en begrænset mundtlig forhandling skal tage stilling til spørgsmålet om at lade disse beviser ført. Såfremt dette tillades, skal en fuldstændig bevisankesag berammes. 

Advokat Martina Kronstrøm og jeg vil i de kommende dage gennemgå materialet.