Tibetkommissionen II (2018 – 2021)

Tidligere sager

Dansk eksport til Kina er vokset voldsomt siden landets politiske system blev omlagt til statsdirigeret kapitalisme i slutningen af 1970’erne. Vores eksport til Kina udgjorde i 2018 64 mia. DKK, og danske virksomheder beskæftiger mere end en halv million mennesker i Kina, som producerer varer til det kinesiske marked og til andre eksportmarkeder. En pæn del af vores velfærdssamfund finansieres med andre ord af denne handel.

Men kineserne er nærtagende. Gang på gang har kinesiske diplomater på alle niveauer understreget, at kinesiske topledere ikke tåler at se systemkritiske demonstranter, når de besøger Danmark. Sådan er de ! Det er noget med ære, position og ansigtstab. Og det kinesiske kommunistparti er jo vant til at få sin vilje.

Derfor rejser det vanskelige dilemmaer for Danmark, når nogle håndfulde demonstranter år efter år insisterer på at lufte deres holdninger direkte overfor kineserne. Hver enkelt demonstrant kan potentielt koste vores fælles velfærdskasse millioner af kroner.

Men kan man sætte en pris på Grundlovens bestemmelser om ytrings- og forsamlingsfrihed (som jo blandt andet Grundtvig var med til at formulere).

Svaret er selvfølgelig nej. Klart nej, endda! Frihed kan have en økonomisk pris, som vi må være parate til at betale.

Derfor undersøger Tibetkommissionen igen, hvordan det kunne komme så vidt, at dansk politi blandt andet fratog danske demonstranter flag og bannere og skærmede de lovlige demonstrationer med store biler, således at kineserne ikke kunne se dem.

Var det en stemning, som var opstået af sig selv i Københavns Politi, har Udenrigsministeriet mon spillet en rolle heri, og hvad med PET?

Som bisidder for tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi Kai Vittrup har jeg fulgt kommissionens arbejde tæt.

Afhøringerne af utallige embedsmænd, polititjenestemænd, diplomater, politikere og ikke færre end fire statsministre sluttede i juni måned 2021.

Kommissionens beretning ventes tidligst i 2022, 8 år efter at den indledte sit arbejde. Og altså formentlig på et tidspunkt, hvor de fleste har blikket fast rettet mod mere aktuelle nyheder.