EFTERLYSNINGER I PRESSEN

Jeg er beskikket som forsvarer for en mand, som i marts måned blev varetægtsfængslet in absentia i et meget omtalt,?større sagskompleks?vedrørende Christiania. Min klient har holdt sig under politiets radar, og jeg har kun haft en sporadisk kontakt til ham. Sagen drejer sig om besiddelse med henblik på salg af nogle hundrede kg hash. I … Læs mere EFTERLYSNINGER I PRESSEN

POLITIRAPPORTER OG AFHØRINGER

Efter Retsplejelovens § 745 c har forsvareren adgang til at overvære politiets afhøringer af sigtede og ret til at stille yderligere spørgsmål. Sigtede må dog ikke rådføre sig med sin forsvarer angående besvarelsen af et spørgsmål, § 752, stk. 5. Politiets spørgsmål til en sigtet må ikke stilles således, at noget, der er benægtet eller … Læs mere POLITIRAPPORTER OG AFHØRINGER