Oplysninger om medarbejdere

Advokat Henrik Hasseris Olesen

Rederiet A.P. Møller 1980

Cand. jur. 1989

Fuldmægtig Udlændingestyrelsen 1990

Kontorchef Udlændingestyrelsen 1993

Kontorchef Indenrigsministeriet 1996

Underdirektør Beredskabsstyrelsen 1998

Manuduktør Københavns Universitet 1999

Vicedirektør Domstolsstyrelsen 2001

Landsdommer (kst.) i Østre Landsret 2004

Advokat 2009

Medlem af Flygtningenævnet 2011

Medlem af Flygtningenævnet for Grønland 2017

Hasseris Consulting (Cambodia) Ltd. 2019