Firmaet

Jeg arbejder særligt med straffesager, asylsager, andre udlændingesager og med social- og familiesager, ofte sager om anbringelse af børn uden for hjemmet. Endvidere møder jeg for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Jeg ønsker at gøre en forskel. Arbejdet skal give mening. Jeg arbejder derfor ikke med skat og skøder og den slags.

Det er der andre, der tager sig af.

Hos Hasseris Advokatfirma finder du engageret og offensivt medspil i alle sager, som handler om mennesker.

Du og dine interesser er altid i centrum for arbejdet med sagen.

Vi mødes gennem hele forløbet, og jeg har både tid og lyst til at tale sagen grundigt igennem med dig.

Asylsager

Som medlem af Flygtningenævnet fra 2010 til 2021 har jeg været med til at behandle og afgøre over 500 asylsager. Jeg har blandt andet derfor et indgående kendskab til asylretten, hvad enten der er tale om flygtningestatus, inddragelse, udelukkelse fra asyl med videre.

Nu er jeg flyttet over på den anden side af bordet. Jeg er ikke længere medlem af Flygtningenævnet (dommer), men repræsenterer i stedet dig som advokat ved Flygtningenævnets behandling af din sag – hvad enten du er asylansøger, eller du har fået inddraget din opholdstilladelse eller er blevet udvist ved dom.

Mine godt ti år som medlem af Nævnet har naturligvis givet mig en unik indsigt i nævnets arbejdsmåder og dynamikker, ligesom jeg har haft en rolle ved udviklingen af praksis på godt og ondt gennem de mange år.

Hvis det er praktisk muligt, tilbyder jeg at deltage i det indledende interview med Udlændingestyrelsen.

Straffesager

At være forsvarer kræver naturligvis viden om strafferetten, straffeprocessen og om retspraksis – men der er i høj grad også tale om et håndværk, som kræver engagement og menneskelig forståelse. Forsvarerens opgave er naturligvis først og fremmest at præsentere din sag på den bedst mulige måde, uanset sagens karakter. 

Lige så vigtigt er det, at forsvareren bruger den fornødne tid, holder en tæt løbende kontakt med sin klient, sørger for rådgivning og bistand gennem hele sagen, og offensivt varetager kontakten til myndighederne – allerede fra den første politiafhøring.

Familiesager

Familiesager er hårde for alle. 

Overvejer kommunen af anbringe børnene udenfor hjemmet; eller er der udtrykt bekymring om børnenes trivsel. 

Er der spørgsmål om forældremyndighed, samvær, bopælsadresse eller anbringelse uden for hjemmet. 

Når det drejer sig om vores børn, er vi alle sårbare. 

I den situation er advokatens opgave naturligvis altid at arbejde for det bedst mulige resultat for sin klient, men efter min opfattelse påhviler der også advokaterne et stort ansvar med at forsøge at bidrage til, at sagen kan forløbe på en måde, som tager mest muligt hensyn til barnet og til forældrene.

Foredrag

  • Drab, Grundlovsbrud og Pusherstreet – Bag Rettens Døre.

Nyhedsbreve