POLITIFORBUNDET – OG RETSSTATEN

POLITIFORBUNDET, TIBETKOMMISSION, DNA-REGISTRERING OG RETSSAMFUNDET Politiforbundets udmeldinger bekymrer mig af og til ! Og det har de gjort længe. To eksempler kan illustrere årsagen til min bekymring. 1. Under overskriften “EN BEDRØVELIG SAG” har den populære forbundsformand Oxfeldt i en pressemeddelelse kommenteret Tibetkommissionens konklusion af 18. december 2017. Han skriver blandt andet: “Jeg synes det … Læs mere POLITIFORBUNDET – OG RETSSTATEN

TVANG I PSYKIATRIEN – OG RETSSIKKERHED

For et par måneder siden modtog jeg et håndskrevet brev fra en fjern bekendt. Brevet fremstod mærkeligt. Skrevet i én lang sætning, uden brug af punktum og komma, og håndskrevet helt ud til papirets kant, på begge sider. Konvolutten var også taget i brug som brevpapir. Brevets indhold var forvirrende. Det cirklede om min bekendtes … Læs mere TVANG I PSYKIATRIEN – OG RETSSIKKERHED

FAMILIEN TIL DANMARK – ER DET OVERHOVEDET MULIGT ?

Tusindvis af danskere har valgt at leve dele af sit liv i Thailand, Vietnam og Cambodia, og rigtigt mange har naturligvis stiftet familie. Nogle familier ønsker imidlertid at bosætte sig i Danmark, når børnene når den skolepligtige alder – OG SÅ begynder problemerne ! Det skyldes navnligt det såkaldte “TILKNYTNINGSKRAV”. Hvis den ene af forældrene … Læs mere FAMILIEN TIL DANMARK – ER DET OVERHOVEDET MULIGT ?

PUSHERSTREET – LØSLADELSER

Som forsvarer i en af de seks Pusherstreet-sager, der nu samlet omfatter op mod 75 personer, som anklages for at have været enten sælgere eller medarbejdere i hashboder på Christiania, har jeg i går været til den 30. retsdag under hovedforhandlingen. Praktisk kan man ikke gennemføre en straffesag mod så mange tiltalte og såvel byret … Læs mere PUSHERSTREET – LØSLADELSER

BØRNETESTAMENTE

Hvis du har børn, bør du overveje, om du skal oprette et børnetestamente, hvori du erklærer, hvem der bør have forældremyndigheden i tilfælde af din død. Et børnetestamente har ikke en juridisk bindende virkning, men er en vigtig vejledning for myndighederne, hvis der en dag skal træffes afgørelse om dit barns videre opvækstforhold. Det fremgår … Læs mere BØRNETESTAMENTE

EFTERLYSNINGER I PRESSEN

Jeg er beskikket som forsvarer for en mand, som i marts måned blev varetægtsfængslet in absentia i et meget omtalt,?større sagskompleks?vedrørende Christiania. Min klient har holdt sig under politiets radar, og jeg har kun haft en sporadisk kontakt til ham. Sagen drejer sig om besiddelse med henblik på salg af nogle hundrede kg hash. I … Læs mere EFTERLYSNINGER I PRESSEN

DANSK SU TIL UDLÆNDINGE

DANSK SU TIL UDENLANDSKE STATSBORGERE I DANMARK EU-domstolen har i februar 2013 afsagt en dom, som har betydning for udlændinges ret til dansk SU. Det følger af dommen, at EU-borgere, der studerer i Danmark og samtidig har beskæftigelse i et sådan omfang, at de får status af “arbejdstager” efter EU-retten, ikke kan nægtes SU, der … Læs mere DANSK SU TIL UDLÆNDINGE

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER

Staten yder?erstatning for person- og tingsskade, der forvoldes ved?overtrædelse?straffeloven. Det følger af?en lov?fra 1985.?Med denne lov?forholdt Folketinget sig offensivt til, at voldsofre ofte ikke kunne få en passende erstatning, enten fordi den dømte ikke havde formue, eller fordi offeret ikke havde forsikring. Staten trådte med andre ord ind mellem den dømte og offeret og sikrede … Læs mere ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER