FAMILIEN TIL DANMARK – ER DET OVERHOVEDET MULIGT ?

Tusindvis af danskere har valgt at leve dele af sit liv i Thailand, Vietnam og Cambodia, og rigtigt mange har naturligvis stiftet familie.

Nogle familier ønsker imidlertid at bosætte sig i Danmark, når børnene når den skolepligtige alder – OG SÅ begynder problemerne ! Det skyldes navnligt det såkaldte “TILKNYTNINGSKRAV”.

Hvis den ene af forældrene (den danske statsborger) har opholdt sig i Asien i for eksempel 10 år, mens den anden forælder og børnene kun har været kortere tid i Danmark, for eksempel på turistbesøg, ja, så vil Udlændingestyrelsen som altovervejende hovedregel give afslag på familiesammenføring til Danmark, og henvise familien til at leve sit familieliv i det nuværende værtsland. Og dermed kan børnene altså ikke gå i skole i Danmark.

Reglen skyldes, at Folketinget har ønsket at begrænse indvandring til Danmark fra nogle dele af verden.

For at afbøde de ødelæggende effekter for udlandsdanskere, indførte man for nogle år siden den såkaldte 26-årsregel, som betød, at myndighederne kunne se bort fra tilknytningskravet, hvis den danske ægtefælle var født i Danmark, og havde boet i Danmark i 26 år.

En dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2016 fastslog imidlertid, at denne regel var diskriminerende, og Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen måtte derfor opgive at bruge denne regel.

Derfor er det fortsat meget vanskeligt for Udlandsdanskere at få deres ægtefælle til Danmark.

Det er dog ikke umuligt. Dels er der nogle dispensationsmuligheder i lovgivningen, og dels giver EU-REGLERNE gode muligheder for at blive familiesammenført i Danmark, selvom tilknytningen til Danmark ikke er så stærk.

Hvis I går med tanker om at flytte til Danmark, så send mig en mail på “hho@hasserisadvokatfirma.dk”, eller skriv til mig via denne side. Jeg tager gerne en uforpligtende snak om jeres muligheder, og gerne i Vietnam, Cambodia eller Thailand, hvor jeg ofte opholder mig.

OBS. INDHOLDET I DETTE NYHEDSBREV ER FORÆLDET GRUNDET LOVÆNDRINGER. SE I STEDET NYHEDSBREVET AF 2. JULI 2018, “ÆGTEFÆLLEN TIL DANMARK”.

Skriv en kommentar