GÆLDSSANERING – OG MYTERNE

I denne uge blev jeg ringet op fra Anstalten i Herstedvester. Det var en klient, som afsoner en forvaringsdom. Han blev dømt i 2012, og der er altså kun forløbet et par år af hans afsoning. Så der er lang tid til, at et udgangsforløb kan begyndes – og endnu længere til, at en prøveløsladelse kan komme på tale.

Han ville tale med mig om sin økonomiske situation. Han har en stor gæld, såvel til offentlige som til private kreditorer. Gælden skyldes blandt andet sagsomkostninger fra flere straffesager samt kuldsejlede forsøg på at etablere egen virksomhed.

Jeg måtte fortælle ham, at der ikke er noget at gøre ved hans gæld i hans nuværende situation, som forvaringsdømt. Engang ude i fremtiden kan det imidlertid være, at der bliver mulighed for at anvende enten Konkurslovens regler om gældssanering eller Inddrivelseslovens regler om eftergivelse for at bringe ham på nogenlunde fode igen.

Det er imidlertid mit indtryk, at der i landets fængsler florerer den fejlagtige opfattelse, at en gældssanering er let at opnå. Intet kunne være mere forkert. Hvilket jo også er meget rimeligt.  Vi taler trods alt om, at en domstol går ind og nedskriver fordringer, ofte med 95 % eller mere, mod at skyldneren over 3 – 5 år betaler de resterende 5 %, eller mindre. I et borgerligt liberalt samfund som det danske er det klart, at det ikke er noget, som man bare lige gør.

Gældssanering er dybest set rettet mod den gruppe af borgere, som (i hvert tilfælde til en hvis grad) uforskyldt er kommet i håbløs gæld, og som samtidig har så meget styr på tilværelsen, at der trods alt er håb om en lysere fremtid.

Typeeksemplet på den gode sag er altså den fraskilte mand, som er kommet i stor gæld som følge af en uafvendelig tvangsauktion over den fælles bolig, men som i øvrigt har styr på tilværelsen, har bolig, job og i øvrigt ordnede forhold.

Dette med at have ordnede (eller afklarede) forhold er helt afgørende. Man kan ikke få gældssanering, hvis man er på kontanthjælp, hvis man sidder i fængsel eller hvis man er under uddannelse. Derimod har man mulighed for at få gældssanering, hvis man er i arbejde, hvis man har en pension, eller hvis man er modtager af arbejdsløshedsdagpenge. Det afgørende er altså, at der skal være en stabilitet omkring indtægtsforholdene. Man skal have en ide om, hvad fremtiden bringer.

Og gældens karakter er også af stor betydning. Skyldes gælden et overdrevent privatforbrug, eller skyldes gælden kriminelle aktiviteter, spekulationer eller en systematisk opbygning af gæld til det offentlige, vil gældssanering være udelukket i en meget lang årrække.

Endelig er gældens alder af væsentlig betydning. Den nyeste gæld bør som udgangspunkt ikke være under fem år gammel. Men også her kan gældens karakter have betydning for, hvornår den er saneringsmoden.

Med andre ord. Gældssanering er svær at opnå i Danmark, og gives kun, hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet har ordnede forhold og udsigt til et bedre liv, såfremt han frigøres fra den væsentligste del af sin gæld.

Det er altså ikke nok at være forgældet. Man skal være forgældet på den rigtige måde.

Skriv en kommentar