FORÆLDELSE OG SAGSOMKOSTNINGER

FORÆLDELSE & SAGSOMKOSTNINGER

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Denne lov?indebar 2 væsentlige ændringer.Den korte forældelsesfrist blev sat ned fra 5 til 3 år, og den lange forældelsesfrist (som blandt andet gælder fordringer som støttes på domme og gældsbreve) blev sat ned fra 20 til 10 år.

Endvidere blev der indført en ordning, som gør det sværere for en kreditor at afbryde forældelsen. Forældelsen afbrydes nu først, når der foretages retlige skridt, herunder ved indgivelse af anmodning om udlæg. Det er altså ikke længere nok ved et brev eller en mail at minde skyldneren om gælden. Forældelsen afbrydes endvidere, hvis skyldneren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender gældens eksistens. Dette er for eksempel tilfældet, hvis man indgår en aftale om betaling eller afdrager på sin gæld.

Sagsomkostninger må herefter antages at være undergivet to forskellige forældelsesfrister, afhængigt af, om beløbet specifikt er nævnt i dommen. Hvis beløbet nævnes i dommen, gælder tiårsfristen. Hvis beløbet ikke er nævnt i dommen, men der alene står, at “domfældte betaler sagens omkostninger” eller lignende, men altså uden angivelse af et beløb, må det antages, at den korte forældelsesfrist på 3 år gælder. Der kan derfor være god grund til at tjekke, hvordan dommen er formuleret.

SKAT’s inddrivelsesmyndighed gør ikke selv opmærksom på disse regler. Derfor kan der være god grund til at bruge lidt tid på at undersøge disse forhold, før man indgår en afdragsaftale med SKAT.

15 kommentarer til “FORÆLDELSE OG SAGSOMKOSTNINGER”

 1. Et kort spørgsmål til dit emne om forældelse, når en gæld har været for en dommer, starter tiden (f.eks. 3 år) fra dommerens afgørelse, og betyder det så at der inden for de næste 3 år skal afsiges afgørelse fra en dommer igen, eller løber gælden ud hvis der ikke bliver foretaget fornyet doms af prøvelse?

  • Hvis Skats inddrivelsesmyndighed ikke indenfor det relevante tidsrum (3 eller 10 år) tager skridt til at inddrive gælden, og der ikke er lavet en afdragsaftale eller foretaget lønindeholdelse eller lignende, forældes gælden. I praksis er det SKAT’s pantefoged, som laver en udlægsforretning, og det afbryder forældelsen.

   Hasseris

   • tak for dit svar, jeg har nok ikke forklaret mig godt nok, for det jeg mener er, hvis en gæld til privat kreditor bliver indbragt for en domstol(fogedretten), og man bliver dømt til at betale hvor længe skylder man så pengene, i 3 år eller evigt, eller hvornår vil der være tale om forældelse

 2. Nå, Ok, Gunnar. Så er jeg med. I det tilfælde er forældelsesfristen helt klart 10 år. Hvis kreditor ikke indenfor disse 10 år går til fogedretten, er kravet forældet. Når kravet er indbragt for fogedretten, gælder en ny frist på 10 år.

  Hasseris

 3. Hej Hasseris
  Jeg har været så smart at, jeg har mistet min domsudskrift..Jeg kan ikke huske hvordan det er formuleret omkring sagsomkostninger/erstatning, det er jo tilsynladene ret væsentligt. Hvor får jeg en kopi af min domsudskrift.
  På forhånd tak
  Jens

  • Hej Jens,

   det er bestemt ikke usædvanligt, at domsudskriften bliver væk. Først selve situationen, hvor man dømmes, og derefter afsoning af forskellig varighed kan jo føre til, at man ikke lige har styr på papirerne. Det er vist meget menneskeligt. Kopi af domsudskriften kan du få ved at rette henvendelse til den pågældende ret, by- og landsret. De vil spørge om dit personnummer og om årstallet for domsfældelsen. Jeg oplever, at domstolenes personale er både venligt og imødekommende i den situation, og at de gerne vil hjælpe – men de har vist ikke et system, hvor de bare kan slå dommen op. Så jo mere præcis du kan være, des bedre. Udskriften er gratis.

   Hasseris

 4. Hej Henrik
  Hvornår tæller forældelsen fra? Byret, landsret eller endt afsoning? Og hvis nu man skal have penge tilbage i skat, hvor de så tilbageholder dem til gæld, vil man så få besked om, hvilken gæld de nedskriver? (sagsomkostninger, børnepenge og restskat)

  • Hej Jeanette

   Tak for dine spørgsmål. Forældelsen begynder at løbe fra endelig dom, det vil sige på tidspunktet for afsigelsen af landsrettens dom.

   Forstår godt, hvorfor du spørger om rækkefølgen for nedskrivningen på typer af gæld ved lønindeholdelse eller tilbageholdelse af overskydende skat. Det er jo nogle typer af offentlig gæld, som er “værre” end andre typer af gæld. For eksempel betyder tilstedeværelsen af bøder eller sagsomkostninger, at en gældssanering er meget svær at få, også på lang sigt. Så hvis man frit kunne vælge, ville det jo være fint.

   Af inddrivelseslovens § 4 fremgår det imidlertid, at de offentlige fordringer dækkes i følgende rækkefølge:

   1) Bøder
   2) Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag
   3) Andre fordringer

   Så jeg vil mene, at man kan anmode SKAT’s inddrivelsesmyndighed om at nedskrive gælden på de poster, som man selv ønsker, såfremt man kun har offentlig gæld omfattet af pkt. 3. Har man derimod gæld i form af bøder eller underholdsbidrag, kommer disse gældsposter i medfør af loven først.

   Hasseris

 5. Min lillebror fik en lang dom i 2007. Sagsomkostninger over 160.000 kr. Samt erstatningskrav på 40.000 kr. I 2011 flere sagsomkostninger på ca. 4.000 kr.

  Løsladt i 2014. En opringning til SKAT og der blev aftalt en afdragsordning. Så læste jeg denne side og ringede på vegne min bror. Fortalte, at jeg mente sagsomkostningerne var forældede og at jeg gerne ville have dette undersøgt, inden en afdragsordning trådte i kraft.

  Skat har nu 2 måneder senere afgjort, at alle sagsomkostninger er forældede og det “kun” er de 40.000 kr. i erstatningskrav han har pligt til at betale. Dem har han stort set betalt allerede og er godt på vej til at komme rigtig på fode igen.

  Næsten som at vinde i Lotto. Et stort TAK for hjælpen skal lyde herfra.

  • Kære Henrik,

   1000 tak for din venlige hilsen – det er rart at vide, at der er nogen der læser, og nogen der i den virkelige verden også får glæde af disse nyhedsbreve.

   Hasseris

 6. Jeg er ikke helt med hvis man har en gæld til staten for en straffesag hvor der er sagsomkostninger inkluderet vil det så sige at der skal gå 10 år for at den bliver forældet?, eller kan den overhovedet ikke forældes? Det skal lige siges at jeg ikke har betalt noget af min gæld og der er til august i 2015 gået 5 år siden dommen faldt. det eneste der er sket i de 5 år er at jeg har været til en samtale hos SKAT hvor de spurgte om jeg ejede noget hvilket jeg ikke gjorde. Jeg kunne forestille mig at min gæld er blevet større eftersom jeg ikke har indbetalt 1 krone endnu. SKAT har dog taget, for meget betalt skat som jeg skulle have udbetalt. Jeg ved ikke hvad jeg kan gøre udover at lade være med at betale da jeg ikke haft råd til at afbetale gælden? håber på noget hjælp 🙂

  • Hej Mustafa,

   din gæld i form af sagsomkostninger er enten undergivet en treårig eller en tiårig forældelse, som jeg skriver i nyhedsbrevet.

   Jeg er imidlertid ret sikker på, at det møde, som du havde med skattevæsenet, reelt var en udlægsforretning, som havde til formål at afbryde forældelsen. Så, uden at kende din konkrete sag, er det mit gæt, at din gæld ikke er blevet forældet, idet SKAT med udlægsforretningen har taget et retsligt skridt, som afbryder forældelsen.

   Du skal være opmærksom på, om der fremover går mere end tre år, uden at du hører noget fra SKAT – såfremt der er et “hul” på mere end tre år, er der en mulighed for, at gælden forældes.

   Såfremt du indgår en betalingsaftale, også med et beskedent månedligt beløb, forældes gælden med sikkerhed ikke, idet du så reelt har erkendt din gæld.

 7. Jeg har sagsomkostninger for over 400k der er nu gået halvandet års tid der står ikke i domsudskriften beløbet politiet havde sendt indrivelsen videre til skat da jeg tog en snak med dem og fortalte jeg ikke kan betale sådan en gæld og jeg havde en snak med en fra skat over tlf hvor jeg fortalte at jeg aldrig kommer til at betale den gæld da jeg slet ikke har pengene til det dog havde hende fra skat sendt en mail på min eboks hvis jeg havde lyst til at betale et lille beløb om måneden men det har jeg ikke gjort vil det sige at forældelsen er afbrudt?

 8. Kære Henrik,

  Jeg fik en dom på knap 3 års fængsel d. 5. december 2011.
  I forbindelse med dommen blev jeg som normalt pålagt at betale sagens omkostningen. I dommen står sagens omkostninger ikke opgivet i kroner og ører. Der står bare lige kort nederst at “de tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder hver især de dem vedrørende udgifter til forsvarerbistand”. Derudover står der separat at jeg konfiskeres 16.900.

  Sådan som jeg forstår nyhedsbrevet, betyder dette så, at der er lang frist på 10 år, på de 16.900 men kun kort frist på mine udgifter til advokat. Min regning til advokat er på ca. 390.000 kr. Er dette korrekt forstået?

  Jeg lavede kort efter domsafsigelsen en henstandsordning med skat, fordi jeg sad i arresthus og derfor ikke havde midlerne til at indfri min gæld.
  Jeg er efter endt afsoning gået i gang med at læse, og har derfor været på SU lige siden, og min henstand hos skat er derfor stadig gældende. Det skyldes at min indtjening er for lav til at de kan lave udlæg eller forlange at jeg afbetaler. Jeg bliver færdig sommeren 2020, og det ville da være episk ikke at skulle starte med at afdrage knap 400.000.

  Det hvor jeg er i tvivl, er i forhold til §15 i forældelsesloven.
  Du skriver i nyhedsbrevet at, det ikke længere er nok for kreditor at sende enten et brev eller en mail for at gøre opmærksom på kravet.
  Min tvivl ligger i forhold til formuleringen i paragraffen: “Udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin skyld”.

  Jeg har fået modregnet min overskydende skat på ca. 5000 kr. i 2017, fordi jeg havde sommerferiejob året før og ikke havde ændret min forskudsopgørelse. Derfor tjente mindre end jeg havde opgivet. I 2016 og 2018 er der ikke modregnet noget i min skat. Jeg har også fået modregnet mindre beløb i skat de foregående år.

  Jeg klagede ikke i 2017 over modregningen, fordi jeg jo skylder pengene og vidste at de ville modregne dem. Er denne passive tilgang til modregningen at betegne som en stiltiende accept, og betyder det i så fald at forældelsesfristen derfor er 3 år fra 2017?

  Håber du kan hjælpe.

  Venlig Hilsen Bjarke

 9. Kære Bjarke,

  Tak for din henvendelse, og undskyld den sene besvarelse.

  På baggrund af din gode beskrivelse af sagen vurderer jeg, at den store del af din gæld – forsvarersalæret – er underlagt en kort forældelsesfrist på 3 år.

  Det er imidlertid også ret klart, at du ved underskrivelsen af henstandsaftalen (vel i 2012) har medvirket til at afbryde forældelsen ved at indgå en aftale herom med den relevante myndighed.

  I november 2015 annullerede Folketinget ved lov forældelsen i tre år, fra 2015 til 2018, således at gæld der ikke allerede var forældet i november 2015 først forældes i november 2021.

  For mig at se er det afgørende i din sag, om der i tidsrummet fra underskrivelsen af henstandsaftalen og til 2015-lovændringen er passeret tre år, uden at Skat har foretaget sig noget.

  Så kan der – afhængigt af formuleringen af henstandsaftalen og hvad der i øvrigt er sket – være en lille chance for, at forældelse af de 390.000 kr. er indtrådt år tilbage. I givet fald er modregningen fra 2018 uden betydning, idet man ikke ved sin handlemåde kan “genoplive” en allerede forældet gæld.

  Hvis jeg var dig, ville jeg skrive til Skat og gøre gældende, at forældelse er indtrådt.

  Herefter er det op til Skat at godtgøre, at gælden stadig består.

Skriv en kommentar